Bygga hus

Har du tänkt bygga ett eget hus? Alla har vi väl drömt om det någon gång – det perfekta drömhemmet som man bygger själv. Det är också fullt möjligt att åstadkomma. Det finns dock några saker man bör tänka på innan man startar.

Budget

Det är givetvis viktigt att se till att man har en budget innan man börjar bygga. På sajten viivilla.se hittar vi många bra tips på saker vi bör tänka på vid husbygge. Avstyckning, bygglov, geoteknisk undersökning, anslutning vatten-avlopp, elledning, lagfart-garantibevis är exempel på utgifter man bör inkludera när man lägger upp sin budget.

Bygglov

Innan du börjar bygga bör du kolla om man får bygga på tomten. Det tar mellan en och tre månader att få svaret på den frågan på kommunens stadsbyggnadskontor. Det finns olika bestämmelser om vad som krävs för att få ett bygglov, så kolla upp vad som gäller innan du ansöker.

Säkerhet

Säkerhet är väldigt viktigt på ett bygge. Varje månad inträffar olyckor i samband med arbeten som utförs på byggnadsställningar. Man bör också tänka på arbetsmiljön och se till att de som arbetar på våra byggen inte utsätts för risker och det är viktigt att ha rätt typ av verktyg och redskap. Det är en fördel att använda bullerskydd då oljud påverkar både arbetare och omgivning. Du kan också finna väderskydd så att klimat och väder inte behöver påverka arbetet. Tänk på att du kan spara energi. Genom att isolera byggnadsställningen kan du kontrollera inneklimatet.

Se till att du har bra försäkringar och se till att skaffa en byggledare som har koll på allt innan du börjar. Senast tre veckor innan byggstart ska sedan kommunen godkänna dina byggnadsplaner och den kvalitetsansvariga person du har utsatt. Nu kan du börja bygga.