Planera för omfattande renoveringar

Renovering är ett ganska brett begrepp som innefattar alla möjligt förändringar man kan göra på ett hus in- eller utsida. Alla vet ju att renoveringar kan ta olika lång tid beroende på vad det är man ämnar göra om, men ju mer omfattande de är desto viktigare blir det att man ser till att planera projektet ordentligt.

Ett av de mest omfattande renoveringarna som ett hus kan behöva är stambyte. Här byter man eller eller flera av husets stammar (ledningar för värme, el och vatten), och är en process som kan ta mycket lång tid. Experter menar att det finns väldigt mycket att tänka på, däribland hur man klarar sig utan till gång till saker som kök och badrum under en tid framöver.

Mycket av planeringen vid stora renoveringar handlar just om detta, även om det inte är ett stambyte. Beroende på vilket rum man renoverar kan man ju tappa tillgången till en viktig del av huset under längre tid än man normalt sett skulle kunna hantera. Frågan blir då hur man löser detta. Utan kök behöver man exempelvis ha ett kylskåp och eventuellt en frys i en annan del av huset medan köket renoveras. Utan badrum kommer man behöva ordna tillgång till dusch och toalett på något sätt. Toaletten är ju speciellt viktig att ha daglig tillgång till, varpå man måste titta på tillfälliga lösningar på just detta.

I planeringen bör man ha gjort sin efterforskning för att kunna uppskatta hur lång tid det kommer att ta att göra renoveringen. Med denna siffra i hand måste man sedan även kunna säga hur mycket tid varje dag man kommer att kunna lägga på detta. Se till att inte vara allt för generös med detta och tänk på att saker och ting kan komma upp som också måste hanteras. Räkna alltså aldrig på att kunna lägga ned varje vaken timme utanför jobbet med renoveringen.