Underhålla träfasaden

Träfasader är vanligare än någon annan typ av fasad i Sverige. Det är på flera sätt och vis en behändig fasadtyp, men det är också den fasad som behöver mest underhåll. Här går vi igenom vad man måste tänka på när man har ett hus med träfasad.

Så länge man inte ser några uttryckliga fel i fasaden behöver den huvudsakligen tvättas med jämna mellanrum. Exakt hur ofta detta ska göras varierar beroende på på närmiljön, fasadens skick och kvalitet. En färg av lägre kvalitet kan till exempel lättare bli angripen av alger eller mögel. Om huset blir angripet är det bäst att tvätta med ett speciellt medel som tar bort algerna eller möglet.

När färgen väl börjar flaga bör man först och främst tvätta fasaden, låta fasaden torka och sedan skrapa bort flagorna med en stålborste. Sedan blir det dags att måla där det behövs, eventuellt hela huset beroende på hur länge sedan det var sist. Hur ofta man behöver måla om huset varierar också på var man bor och vilken kvalitet på färgen som användes senast var. Bor man exempelvis på västkusten där saltvatten förs med vinden kan det behövas extra skydd och det kan vara rekommenderat att ta kontakt med en professionell målare för att få tips eller helt enkelt låta dem göra jobbet.

Det är också bra att inspektera brädorna efter skador som röta eller angrepp från skadedjur. När man märker detta behöver man även byta ut den eller de brädor som är i dåligt skick. Se till att grundmåla dessa först innan det blir dags att måla dem med husfärgen.