Bygg ut med ett garage

Att bygga ett garage är något som många husägare drömmer om. Det ger inte bara en plats att ställa bilen, utan kan även erbjuda förvaringsutrymme för trädgårdstillbehör och annat husgeråd. Det behöver inte heller vara särskilt svårt att få upp ett garage på tomten, då det idag finns riktigt trevliga byggsatser som är enkla och relativt snabba att montera och de går bland annat att hitta hos Sorselestugan. De flesta som bygger garage väljer att bygga ihop det med huset, vilket gör att garagebyggnad räknas som en tillbyggnad och medger ROT-avdrag. Det ger också den trevliga möjligheten att sätta in en dörr mellan garaget och bostaden, så man slipper gå omvägen på utsidan.

Byggregler

Beroende på hur stort garage du vill bygga så kan det krävas bygglov. Om garaget är under 25 kvadratmeter så är det bygglovsbefriat i enlighet med de så kallade attefallsreglerna, och det enda som krävs är egentligen en bygganmälan samt att du inväntar startbesked från byggnadsnämnden. Som en fingervisning så brukar ett garage på cirka 25 kvadratmeter räcka för uppställning av en bil, men önskar man lite kringförvaring så kan det vara en god ide att ändå kika på att bygga en större byggnad. Tänk också på att om garaget ligger närmare tomtgränsen än 4.5 meter krävs godkännande från grannen. På Boverkets hemsida finns mer information kring bygglov.

Uppförandet

När det kommer till själva uppförandet av byggnaden så hänger metoden på hur mycket arbete man vill göra själv. Om man har begränsat med tid eller byggerfarenhet så kan det dock vara bekvämt att använda sig av en byggsats, istället för lösvirke. Med en byggsats så är allt ifrån vikten av garaget (vilket spelar roll för bottenplattans utformning) till väggarnas tjocklek och fönstrens placering redan färdigt, vilket ofta underlättar och skyndar på processen: Det ger också möjligheten att välja hur mycket hantverkshjälp som behövs för att få garaget på plats. För el-och VVS–installationer skall man dock alltid anlita behöriga fackmän.

Isolering

Isolering av garaget kan vara en riktigt fördelaktig satsning också. Inte nog med att man alltid kan få sätta sig i en varm bil på en kall vintermorgon, utan utrymmet kan även användas året runt som mer än bara ett kallförråd av saker och ting. Ska man dock isolera garaget blir det även viktigt att installera ett bra ventilationssystem. Annars finns alltid risken att man stänger inne fukten utan ett bra sätt att bli av med den. Och vi vet ju alla att det förr eller senare leder till fuktskador. Som också kan sprida sig till själva huset om man byggde ihop garaget med det.