Att tänka på vid badrumsrenovering

badrum_513860209

Att renovera badrum är ofta en ganska kostsam men väl värd investering, både med hänsyn till trivseln, husets värde och säkerhet. Om man låter ett badrum bli för gammalt riskerar man att det uppstår vattenskador och andra tråkigheter. Därför är det bra att satsa på en badrumsrenovering om det har gått ett antal år. Vissa saker kan du ta hand om själv medan andra kräver en erfaren hantverkare.

Håll koll på branschreglerna

Det finns en hel del branschregler som rör renoveringar, ny- och ombyggnationer av badrum och andra våtutrymmen. Innan man påbörjar en badrumsrenovering så behöver man ta reda på vad som gäller. Har man ett gammalt badrum är det exempelvis möjligt att du behöver flytta på golvbrunnen, eftersom bestämmelserna kring hur den får vara utformad har ändrats sedan en tid tillbaka. Ska du göra mindre förändringar, exempelvis byta ut din blandare, så kan det hända att du kan genomföra arbetet själv. Tänk på att välja godkända och bra produkter av hög kvalitet. Det är värt att satsa på kvalitet när det handlar om produkter som ska användas i så många år.

Viktigt att det blir rätt

Hos Boverket kan du få en hel del matnyttiga tips inför renoveringen av badrummet. Du kan exempelvis läsa om att plastmatta och fogar åldras vilket gör det olämpligt att använda den befintliga plastmattan som fuktspärr. Om golvbrunnen är tillverkad före 1990 (eller om monteringen är felaktig alternativt defekt) så bör den bytas ut. Ska rör flyttas eller bytas ut bör du ta hjälp av en auktoriserad och yrkesverksam hantverkare. En person som vet vad man ska göra och vilka regler som gäller. Badrum som inte är renoverade enligt gällande regler kommer inte bli godkända av försäkringsbolaget vid olyckor som vattenskador eller liknande i framtiden. Du kan alltid kontakta ditt försäkringsbolag före en eventuell renovering för att fråga vad du kan göra själv och vilka arbeten som kräver en hantverkare.