Ute

Att se om sitt hus är viktigt, och har man ett äldre hus så bör man inspektera taket regelbundet så kan du få en längre livslängd på det. Taket är det som skyddar ditt hus i alla väder och det är ofta slitstarkt för att kunna motstå all sorts väder.

TakbyggareAtt veta i vilken kondition sitt hus befinner sig i är något som husägare är tvungen att ha koll på. Är fasaden okej, behöver vi dränera om, ser taket bra ut eller måste vi lägga nytt tak? Kostnaderna kan stiga i höjden om inte taket är OK, skulle det under längre perioder komma in väta på vinden utan att man upptäckt det så blir det till att renovera både taket och vinden och det kanske man inte har budget till.

Det är alltid bättre att göra ett takbyte innan något har hänt, ta för vana att kontrollera ditt tak några gånger per år, varför inte på våren när snön är borta och på hösten innan all snö kommer. Kolla även vattenavrinning från taket som stuprör och rännor är okay. Företaget Falsat har flera bra lösningar och tillbehör för detta med vattenavrinning. Skulle det vara så att du är i behov av att byta tak så har även Falsat fantastiskt fina plåttak som kan byta till.

Takbyte är en kostsam historia men ger ditt hus längre livslängd och ökar värdet. Det är alltså mer av en investering än bara bortkastade pengar. När man bestämt sig för att byta tak måste man komma fram till vilket material man ska använda. Enklast kan vara att välja samma material eftersom man vet att det passar till husets lutning. Dock kan det vara billigare eller så får du längre livslängd om du väljer ett annat. En del typer som papp, betong och shingel går att byta själv. Betongplattorna är dock väldigt tunga så när du köper dem av företaget ska du inkludera i priset att de forslar upp plattorna på taket.

Tegel kan vara besvärligt eftersom pannorna kan skifta i storlek och man vill inte ha glipor. Samt så kan tegel krångla runt skorstenar. Plåt är också besvärligare att lägga för amatörer. Bättre att hyra in professionella. Hur du än väljer att göra ska du göra en noggrann kontroll av takpappen innan du börjar lägga. Den måste vara i gott skick och helt tät för att det nya taket ska kunna göra sitt jobb. Småhål går att fixa med tätningsmassa eller att skära ut ny papp över vissa områden. Är det dock många hål borde man byta ut allt, för säkerhets skull.

Se även till att du har den säkerhetsutrustning du behöver på taket för att du säkert kan befinna dig där uppe utan risk att något händer, även för andra som till exempel sotare som ska upp och inspektera skorsten vill att det ska finnas stegar så att denne kan med säkerhet ta sig upp. Du som villaägare är skyldig att se till att det är säkert att klättra upp på ditt tak.