Vad är ett stambyte?

De flesta hemägare har säkert hört talas om stambyte någon gång. Men många har nog inte behövt lära sig vad det betyder, än mindre varit med om ett. Men för de som skulle vilja veta mer om detta förklarar vi begreppet nedan, varför man gör det och hur det går till.

Ett stambyte är vad man gör när man byter ut vatten- och avloppsledningar i ett hus. Inget varar för evigt och ledningarna i huset har sin livslängd precis som allt annat. Hur länge de förväntas fungera som de ska beror på vilket material som använts, huruvida man endast spolar ned sådant som bör spolas ned och om man sett till att underhålla dem under åren.

Stambyten är inte något hem- eller fastighetsägare gör helt utan vidare. Det är ett väldigt omfattande ingrepp på en byggnad och det är oftast svårt till omöjligt att bo kvar medan detta arbete pågår. Som alternativ händer det att man använder sig av en eller annan reliningmetod för att belägga rörens insida med ett passande material och p så sätt slipper genomföra ett stambyte. Kostnaden för detta kan bli hälften eller mindre för ett stambyte. Men det är inte säkert att detta är en fullvärdig ersättning i det långa loppet.